Revisjon og konsulenttjenester

Velkommen til Bryne Revisjon

Bryne Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap som ble stiftet i 2002. Vi er i dag fem ansatte, hvorav to er statsautoriserte revisorer og tre registrerte revisorer. Sammen kan vi tilby allsidig praksis og erfaring innen revisjon og rådgivning. Bryne Revisjon AS har bred erfaring innenfor de fleste bransjer.

Vi holder til i Meierigata 17 i Bryne sentrum.

Våre tjenester

Vi utfører hovedsaklig lovbestemt revisjon av alle typer foretak. I tillegg yter vi bistand innen en rekke andre tjenesteområder.

Årsregnskap og ligningsoppgaver

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver

Skatt og avgifter

Skatte- og avgiftsspørsmål

Virksomheter

Nyetablering, omorganisering og verdsettelse av virksomhet

Arv

Arv og generasjonsskifte

Økonomi

Økonomiske spørsmål

Selskap

Fisjon og fusjon
Er du ute etter noe som ikke står i oversikten?

Kontakt oss

Vil du vite mer om revisjonstjenester eller noen av våre andre tjenesteområder? Ta kontakt, så tar vi en uforpliktende prat!

Bryne Revisjon AS

Meierigata 17, 4340 Bryne
40 00 62 79
post@brynerevisjon.no

Org. nr. 884 880 432 MVA

Våre ansatte

Gaute Sivertsen

Statsautorisert revisor
907 73 000
gaute@brynerevisjon.no

Alf Danielsen

Statsautorisert revisor
905 63 912
alf@brynerevisjon.no

Christel Byberg

Registrert revisor
452 48 848
christel@brynerevisjon.no

Ingve Husveg

Registrert revisor
452 40 670
ingve@brynerevisjon.no

Melissa Skeie

Registrert revisor
476 74 057
melissa@brynerevisjon.no

Nyheter fra Revisorforeningen

 • En enklere hverdag for næringslivet – Forenklingskonferansen 2019 14. oktober 2019
  Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.
 • Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper 13. oktober 2019
  OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.
 • Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering 8. oktober 2019
  Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
 • Rentebegrensningsregelen endres 7. oktober 2019
  Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
 • NRS 16 Årsberetning 7. oktober 2019
  Likestillings- og diskrimineringsloven er endret. I den sammenheng er det også gjort endringer i regnskapsloven. Revisorforeningen har omtalt lovendringene i en tidligere nyhetssak.
 • Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020 7. oktober 2019
  Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.
 • Statsbudsjett 2020 og MVA 7. oktober 2019
  Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.