Revisjon og konsulenttjenester

Velkommen til Bryne Revisjon

Bryne Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap som ble stiftet i 2002. Vi er i dag fem ansatte, hvorav to er statsautoriserte revisorer og tre registrerte revisorer. Sammen kan vi tilby allsidig praksis og erfaring innen revisjon og rådgivning. Bryne Revisjon AS har bred erfaring innenfor de fleste bransjer.

Vi holder til i Meierigata 17 i Bryne sentrum.

Våre tjenester

Vi utfører hovedsaklig lovbestemt revisjon av alle typer foretak. I tillegg yter vi bistand innen en rekke andre tjenesteområder.

Årsregnskap og ligningsoppgaver

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver

Skatt og avgifter

Skatte- og avgiftsspørsmål

Virksomheter

Nyetablering, omorganisering og verdsettelse av virksomhet

Arv

Arv og generasjonsskifte

Økonomi

Økonomiske spørsmål

Selskap

Fisjon og fusjon
Er du ute etter noe som ikke står i oversikten?

Kontakt oss

Vil du vite mer om revisjonstjenester eller noen av våre andre tjenesteområder? Ta kontakt, så tar vi en uforpliktende prat!

Bryne Revisjon AS

Meierigata 17, 4340 Bryne
40 00 62 79
post@brynerevisjon.no

Org. nr. 884 880 432 MVA

Våre ansatte

Gaute Sivertsen

Statsautorisert revisor
907 73 000
gaute@brynerevisjon.no

Alf Danielsen

Statsautorisert revisor
905 63 912
alf@brynerevisjon.no

Christel Byberg

Registrert revisor
452 48 848
christel@brynerevisjon.no

Ingve Husveg

Registrert revisor
452 40 670
ingve@brynerevisjon.no

Melissa Skeie

Registrert revisor
476 74 057
melissa@brynerevisjon.no

Nyheter fra Revisorforeningen

 • Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader 22. november 2019
  Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.
 • Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute! 22. november 2019
  Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!
 • Skybaserte ERP-systemer – mer effektivt og billigere? 8. november 2019
  Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.
 • EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter 4. november 2019
  EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.
 • Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering 28. oktober 2019
  Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.
 • EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes 25. oktober 2019
  Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.
 • Lovfester omgåelsesnorm for mva 24. oktober 2019
  Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.